Δωρεάν Μεταφορικά για αγορές άνω των 100€ σε όλη την Ελλάδα. | 🛒 eShop
Καλέστε μας6943144489-2105719811
Κλείσιμο

Καλάθι

ΌΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

«Letter To Santa Contest»

Η ανώνυμη βιομηχανική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΝ ΣΟΥ Α.Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ –ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Σφακίων, αριθμός 50, με ΑΦΜ 094186729, ΦΑΕ Αθηνών, διεξάγει κλήρωση – προωθητική ενέργεια, με αντικείμενο τη ηλεκτρονική συμπλήρωση φόρμας, κατόπιν της διαδικασίας που περιγράφεται στους παρόντες όρους.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους, καθώς η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Α. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία, οι οποίοι είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

Από το δικαίωμα συμμετοχής αποκλείονται όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας.

Αντικείμενα – δώρα της παρούσας προωθητικής ενέργειας είναι δυο (2) δωροεπιταγές των 80 ευρώ οι οποίες μπορούν να εξαργυρωθούν στα καταστήματα Μούγερ ή στο eshop (www.mouyer.gr) που θα μπορούν οι 2 νικητές να εξαργυρώσουν το αντίστοιχο κουπόνι που θα λάβουν μετά τη κλήρωση.

Το δώρο είναι συγκεκριμένο, αυστηρά προσωπικό, δεν μπορεί να ανταλλαγεί με άλλα δώρα, ακόμη και αν είναι ίσης ή μικρότερης αξίας, απαγορεύεται δε η παραχώρηση ή εκχώρησή του από το νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο.

Το δώρο μπορεί να σταλεί χωρίς κόστος μεταφορικών σε υποδεικνυόμενη από έκαστο τυχερό ταχυδρομική διεύθυνση.

Ο κάθε υποψήφιος τυχερός επιλέγει το επισυναπτόμενο σύνδεσμο ο χρήστης προάγεται στη αντίστοιχη φόρμα του διαγωνισμού προς συμπλήρωση στη κάτωθι ιστοσελίδα:

https://www.mouyer.gr/Letter-to-santa-contest/

Κατόπιν επιλέγοντας ο χρήστης το πεδίο ΝΑΙ συναινεί στους αναγραφόμενους όρους αλλά και στη ενημέρωση μέσω email.

Τέλος, ο χρήστης πατώντας την επιλογή ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ, η διαδικασία ολοκληρώνεται και προάγεται ευχαριστήριο μήνυμα που επικυρώνει τη καταχώρηση της εκάστοτε συμμετοχής.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 25/12/2023 με αποστολή μηνύματος στο email του συμμετέχοντος.

Μόνο οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα να κερδίσουν δώρα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που:

(α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων,

(β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Εταιρείας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματά της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,

(γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Εταιρείας, από την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της. Κανένας άλλος τρόπος υποβολής συμμετοχής δε γίνεται δεκτός και κάθε συμμετοχή που θα υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό

Η καταγραφή των δηλώσεων συμμετοχής θα γίνει με λογισμικό. Το λογισμικό θα παύσει την αποδοχή δηλώσεων συμμετοχής αυτόματα στην ως άνω προκαθορισμένη λήξη της διάρκειας του χρόνου υποβολής.

H Εταιρεία έχει το δικαίωμα προ της εκτέλεσης της κλήρωσης να διαγράφει – αποκλείει συμμετοχές που είναι προδήλως ελαττωματικές ή δεν αντιστοιχούν σε υπαρκτά πρόσωπα ή καθίσταται σε κάθε περίπτωση αντικειμενικά αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερής η ταυτοποίηση του συμμετέχοντα σε περίπτωση που είναι νικητής.

Ο κάθε συμμετέχων δηλώνει δια της συμμετοχής του ότι οι διοργανωτές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του σε email ή κινητό για την απόδοση του δώρου. 

Β. Χρόνος & Διαδικασία Υποβολής Συμμετοχής

Η διάρκεια του χρόνου υποβολής συμμετοχών ορίζεται από τις 07/12/2023 ώρα 16:00 π.μ. ως και τις 25/12/2023 ώρα 11:59 μ.μ.

Οι συμμετοχές υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του λογισμικού της ιστοσελίδας που είναι αναρτημένη στη διεύθυνση  www.mouyer.gr.

Η διαδικασία συμμετοχής έχει ως εξής:

Ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του στη φόρμα που βρίσκεται στο link https://www.mouyer.gr/letter-to-santa-contest/ και να αποδεχθεί τους όρους του διαγωνισμού.

Κάθε πρόσωπο δικαιούται να συμμετάσχει στην κλήρωση μόνο μία φορά. Κάθε διπλοεγγραφή με σειρά χρονική (επόμενη εγγραφή) θα απαλείφεται αυτόματα από το λογισμικό της διαδικασίας της κλήρωσης. 

Δ. Χρόνος, Τόπος & Τρόπος Διεξαγωγής της κλήρωσης – Παραλαβή του Δώρου, Όρια Χρήσης

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2023, στα γραφεία της εταιρείας και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει δημόσια στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.mouyer.gr/letter-to-santa-contest/. Η κλήρωση διενεργείται χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα από λογισμικό Random Name Picker (https://commentpicker.com/random-name-picker.php). Προ της διενέργειας της κλήρωσης, αποκαλύπτονται από το λογισμικό εισαγωγής των συμμετοχών τα στοιχεία των συμμετεχόντων [ΟΝΟΝΑΤΕΠΩΝΥΜΟ]. Στη συνέχεια, ακολουθεί εισαγωγή στο ως άνω λογισμικό διενέργειας της κλήρωσης, που αποτελεί:

Κάθε τυχερός, αν συμμετέχει με περισσότερους από έναν λαχνούς, αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας αν επιλεγεί (δεν προβλέπεται η δυνατότητα προφίλ να κερδίσει περισσότερα από ένα δώρα).

Σε περίπτωση που τα στοιχεία του νικητή είναι προδήλως εσφαλμένα ή μη αληθή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τη διαδικασία της κλήρωσης εξαιρώντας τον νικητή από τη δεύτερη κλήρωση ή να ορίσει νέα ημερομηνία και ώρα στον ίδιο τόπο για την επανάληψη της διαδικασίας.

Το αποτέλεσμα της κλήρωσης δεν αμφισβητείται, ούτε προσβάλλεται. Στη συνέχεια, ακολουθεί η εξής διαδικασία ταυτοποίησης του χρήστη – νικητή, που είναι υποχρεωτική:

-Ερώτηση μέσω μηνύματος (διαζευκτικά) email από την Εταιρεία στο νικητή για το ονοματεπώνυμο και ενός προσωπικού στοιχείου επικοινωνίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και αριθμό κινητού τηλεφώνου.

-Αποστολή αναλόγως της ως άνω απάντησης του νικητή με email από την Εταιρεία.

Ο κάθε νικητής οφείλει να αποδεχθεί το δώρο του κατά την ως άνω διαδικασία το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της ειδοποίησης-μηνύματος και να παραλάβει το δώρο του εντός 1 μηνός από την ταυτοποίησή του. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή παραλαβή του δώρου από τον νικητή εντός των τασσομένων προθεσμιών. Ακόμη, η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, με το οποίο μπορεί να πιστοποιηθεί η ταυτότητα και η ηλικία του τυχερού νικητή κατά την διαδικασία αποστολής του δώρου του.

Αν ο νικητής δεν παραλάβει το δώρο του κατά τα ανωτέρω εντός της ως άνω προθεσμίας, αυτή ακυρώνεται χωρίς άλλο δικαίωμα αναπλήρωσης ή αντικατάστασης και χωρίς αυτό να συνεπάγεται επανάληψη οποιασδήποτε διαδικασίας κλήρωσης.

Η ευθύνη της  Εταιρεία περιορίζεται στη διάθεση του ανωτέρω αναφερόμενου δώρου.

Ε. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία στο πλαίσιο διενέργειας κληρώσεων ως προωθητικών ενεργειών για τη διαφήμιση των προϊόντων που εμπορεύεται, καθίσταται υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Κανονισμού της Ε.Ε. 2016/679 [Γ.Κ.Π.Δ.].

Τα δεδομένα που καταχωρούνται από τους συμμετέχοντες αποκτώνται από την Μούγερ νόμιμα και σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της Ε.Ε. 2016/679 [Γ.Κ.Π.Δ.]

Η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιγράφονται κατωτέρω, τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και τον Γ.Κ.Π.Δ., αποκλειστικά για τους σκοπούς της Κλήρωσης (συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων), την απόδοση του δώρου, την προβολή και προώθηση του διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων της Εταιρεία και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της, σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Μούγερ είναι:

Α) Για τους συμμετέχοντες: ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο.

Β) Για τους νικητές: επιπλέον των ανωτέρω, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΔΤ. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον διαγωνισμό.

Γ) Η φόρμα να συμπληρωθεί με την συναίνεση του γονέα σε περίπτωση ανηλίκου.

Τα υποκείμενα – συμμετέχοντες μπορούν ανά πάσα στιγμή να εναντιωθούν στην επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων και στην αποστολή emails και να ασκήσουν το σχετικό εκ του νόμου δικαίωμά τους, αίροντας τη συναίνεση αυτή, ζητώντας τη διαγραφή τους (unsubscribe) από κάθε σχετική λίστα αλληλογραφίας και επικοινωνίας της Εταιρεία και των αυτής συνδεδεμένων με συναφές αντικείμενο επιχειρήσεων.

Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός της Ε.Ε. 2016/679, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση eshop@mouyer.gr.

Εφόσον το υποκείμενο ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματα αυτά, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών από τη με δόκιμο τρόπο λήψη του, αφού ενημερώσει το υποκείμενο είτε για την ικανοποίηση του αιτήματος είτε για τους νόμιμους λόγους που την εμποδίζουν.

Ο συμμετέχων ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώνει ως στοιχεία συμμετοχής μόνο τα δικά του στοιχεία, επί των οποίων έχει την εξουσία διάθεσης και όχι τρίτων προσώπων χωρίς αυτά να έχουν συναινέσει ή χορηγήσει συγκατάθεση προς τούτο και η Εταιρεία ενδέχεται να υποχρεωθεί σε περίπτωση σχετικής καταγγελίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών και δικαστηρίων να αποκαλύψει στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητας της συσκευής (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, IP Διεύθυνση), μέσω της οποίας υποβλήθηκε δήλωση δεδομένων χωρίς τη συναίνεση ή συγκατάθεση του υποκειμένου των, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας που είναι αναρτημένη στην σελίδα Προσωπικά Δεδομένα.                           .

ΣΤ. Τελικές Διατάξεις

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία είναι η αποκλειστική δικαιούχος ή κάτοχος άδειας χρήσης κάθε εμπορικού σήματος, εικόνας, κειμένου, αποτύπωσης και εν γένει κάθε δικαιώματος βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορά στο όλο περιεχόμενο της ιστοσελίδας της κλήρωσης. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου αυτού εκτός του παρόντος πλαισίου από τρίτους πλην την Εταιρεία δεν είναι επιτρεπτή χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια της τελευταίας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς τους παρόντες όρους, χωρίς τήρηση προδικασίας ή άλλως πώς, με άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας και χρήσης των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Κατά την παρούσα διάταξη η Μούγερ δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναβάλει, παρατείνει, ακυρώνει, επανεκκινεί τη διαδικασία της κλήρωσης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κλήρωση, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 2105719811από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) από τις 10:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ.)

Περιστέρι, 07/12/2023

 

Παιδικά Παπούτσια Μούγερ
el
0
    0
    Καλάθι
    Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο eshop